Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Bekijk hier de garantiebepalingen van Uw Dakgootspecialist.

Garantie

Uw Dakgootspecialist geeft maar liefst tot 10 jaar garantie op fabricage- en constructiefouten van onze dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. Schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld valt niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt door een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantie. De verkleuring van een product is niet te beschouwen als een fabricage- en, of constructiefout. Verkleuring van producten, met name als gevolg van lichtinvloeden is mogelijk, in het bijzonder geldt dit voor kunststof producten. Voor alle garantiebepalingen verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Klachtprocedure

Hoewel onze organisatie veel aandacht besteedt aan de kwaliteit van onze producten en geheel is ingericht om uw bestelling zo correct mogelijk uit te voeren, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen via +31(0) 475 345 862. Neem daarbij wel de gebruikelijke omgangsvormen in acht. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u altijd uw aankoopbewijs te overleggen. Als u schriftelijk een klacht wilt indienen, kan dat uitsluitend per e-mail. Hierop wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen gereageerd.